سامانه رصد و پایش انرژی‌های تجدید‌پذیر

آزمایشگاه سیار انرژی خورشیدی

پژوهشکده انرژی / پژوهشگاه مواد و انرژی
آزمایشگاه سیار انرژی خورشیدی