سامانه رصد و پایش انرژی‌های تجدید‌پذیر

شدت تابش افقی ومورب

پژوهشکده انرژی / پژوهشگاه مواد و انرژی
شدت تابش افقی ومورب