سامانه رصد و پایش انرژی‌های تجدید‌پذیر

توربین بادی

پژوهشکده انرژی / پژوهشگاه مواد و انرژی
توربین بادی