سامانه رصد و پایش انرژی‌های تجدید‌پذیر

هواشناسی انرژی تجدیدپذیر

پژوهشکده انرژی / پژوهشگاه مواد و انرژی

هواشناسی در موقعیت مشکین دشت کرج (°35/7525 شمالی, °50/9428 شرقی)
جهت باد - (صفر درجه شمال و صد و هشتاد درجه جنوب) °
سرعت باد m/s
دما °C
رطوبت %
دمای نقطه شبنم °C
فشار hPa